Järvenpään helluntaiseurakunta Saalem

Usko ja oppi

Järvenpään helluntaiseurakunnan oppi ja opetus:

1. Raamattu
Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja
oppimme ainoa perusta.

2. Jumala
On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja
Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.

3. Jeesus Kristus
Jeesus Kristus on Jumalan ainosyntyinen Poika, joka sikisi Pyhästä
Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän
opettaen ja tehden tunnustekoja. Hän on olemukseltaan samanaikaisesti
tosi Jumala ja ihminen. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman
synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle
puolelle.

4. Pyhän Hengen työ
Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa
vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee
häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, Hän
jakaa armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi niin kuin apostolien
aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen
hedelmää kantaen.

5. Ihminen, syntiinlankeemus ja pelastus
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta
syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla
Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi ja lahjaksi vanhurskauden ja
uudestisyntyy Jumalan lapseksi.

6. Kaste
Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste
toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään
paikalliseen seurakuntaan.

7. Seurakunta
Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle
rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina
aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä
tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus käski
seurakuntaansa saarnaamaan ilosanomaa ja tekemään kaikista kansoista
opetuslapsia. Sen jälkeen kastamaan ja opettamaan heitä pitämään
kaikki, mitä Jeesus opettaa. Seurakunta muodostaa hengellisen
papiston, jonka tehtävänä on palvella Herraa ja osoittaa kristillistä
rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.

8. Ehtoollinen
Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja
yhteysateria. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on
osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Alkuseurakunnan
ja Raamatun mallin mukaisesti ehtoolliseen ottivat osaa vain
uskoontulon jälkeen kastetut.

9. Kuolema, ylösnousemus ja ikuinen elämä
Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Jeesukseen
uskovat nousevat elämän ylösnousemuksessa iankaikkiseen elämään
taivaassa ja jotka eivät usko, tuomion ylösnousemuksessa iankaikkiseen
elämään kadotuksessa.

Joh. 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä. 17 Sillä ei Jumala lähettänyt
Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että
maailma hänen kauttansa pelastuisi. 18 Joka uskoo häneen, sitä ei
tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole
uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

Mark. 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko,
se tuomitaan kadotukseen.

(Ilm. 20:12)

Historia

Helluntaiseurakunta on perustettu vuonna 1938 ja siitä on kirjoitettu lyhyt historiikki. Lue lisää